ประกาศสำหรับผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบเพิ่มเติม (ครั้งที่2) ปีการศึกษา 2564 ผู้สมัครต้องดำเนินการจัดทำเอกสารและจัดส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564

ประกาศสำหรับผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบเพิ่มเติม (ครั้งที่2) ปีการศึกษา 2564 ผู้สมัครต้องดำเนินการจัดทำเอกสารและจัดส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ตามรายละเอียดดังนี้
1 เอกสารประกอบการคัดเลือก ตามรายการดังต่อไปนี้
1.1 ผลการเรียน (Transcript) จัดทำเป็นไฟล์ PDF
1) ผลการเรียน 5 ภาคเรียน สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2) ผลการเรียน 6 ภาคเรียน สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.2 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) จัดทำเป็นไฟล์ PDF หรือ E – Portfolio ประกอบด้วย
1) ประวัติและข้อมูลส่วนตัว
2) เรียงความในหัวข้อ “ครูไทยในอุดมคติ” ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือตนเอง
1.3 คลิปวิดีโอ
1) คลิปวิดีโอแนะนำตนเอง
2) คลิปวิดีโอแสดงความสามารถทักษะวิชาเอก เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาดนตรีศึกษา และศิลปศึกษาต้องจัดทำคลิปวิดีโอเพิ่มเติม

 1. จัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือกให้ครบถ้วน (1.ผลการเรียน 2.แฟ้มสะสมงาน 3.คลิปวิดีโอ) และ Upload ไฟล์ทั้งหมดไว้ใน Folder บน Google Drive
 2. ตั้งชื่อ Folder โดยระบุสาขาวิชาที่สมัคร – ชื่อและนามสกุล เช่น สาขาวิชาฟิสิกส์ – น.ส.สุกัญญา พร้าวหอม
 3. จัดทำลิ้งก์เอกสารประกอบการคัดเลือกโดยเปิดสิทธิ์เข้าถึงลิงก์ (เลือก Can view – ได้รับสิทธิ์สามารถดูข้อมูลได้อย่างเดียว)
 4. ส่งเอกสาร www.edu.lru.ac.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2564
 5. หากไม่ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกตามระยะเวลาที่กำหนด หรือส่งเอกสารไม่ครบถือว่าสละสิทธิ์การคัดเลือกฯ

อ่านประกาศการรับสมัคร
คลิก


ช่องทางส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก

 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  คลิก
  สอบถามเพิ่มเติมที่ ผศ.อิศรารัตน์ มาขันพันธ์ โทร. 08-7854-7850
 2. สาขาวิชาเคมี
  คลิก
  สอบถามเพิ่มเติมที่ ดร.วิไลวรรณ สิมเชื้อ โทร.08-9944-5160
  ผศ.สุวัชชัย มิสุนา โทร. 0966201563
 3. สาขาวิชาฟิสิกส์
  คลิก
  สอบถามเพิ่มเติมที่ ผศ.ดร.จักรพรรณ์ ผิวสะอาด โทร.06-5532-9153
 4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
  คลิก
  สอบถามเพิ่มเติมที่ผศ.จตุพงษ์ กะวิวังสกุล โทร. 08-5011-6635
 5. สาขาวิชาศิลปศึกษา
  คลิก
  สอบถามเพิ่มเติมที่ ผศ.ภัทรพงษ์ ไชยเชษฐ์ โทร. 08-0476-3808
 6. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
  คลิก
  สอบถามเพิ่มเติมที่ อ.พัฒนะ ยิ่งเจริญ โทร.08-6219-0902
 7. สาขาวิชาดนตรีศึกษา
  คลิก
  สอบถามเพิ่มเติมที่ อ.อมรมาศ มุกดาม่วง โทร. 08-2969-5842
 8. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ
  คลิก
  สอบถามเพิ่มเติมที่ อ.อรนิต เชี่ยวเวทย์ โทร.09-8103-3742 และดร.กนกพร นาสมตรึก ซิมิโอนิกะ โทร.0986022015

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH