แบบฟอร์มส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4ปี) ภาคปกติ (เพิ่มเติม) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2564
ส่งเอกสารตั้งแต่บัดนี้ – 10 พฤษภาคม 2564

แบบฟอร์มส่งเอกสารประ

Read more

ประกาศสำหรับผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบเพิ่มเติม (ครั้งที่2) ปีการศึกษา 2564 ผู้สมัครต้องดำเนินการจัดทำเอกสารและจัดส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564

ประกาศสำหรับผู้สมัคร

Read more

ในวันที่ 27 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้นำเงินไปมอบให้กับทางโรงเรียนบ้านสงเปือย ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ในวันที่ 27 มกราคม 2

Read more

บรรยากาศ❤️ โครงการ “อิ่มบุญอุ่นใจ” ทำบุญสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 ไหว้ครูประจำสาขา และกิจกรรมจับสลากของขวัญปีใหม่ ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

บรรยากาศ โครงการ &#8

Read more
Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH